Katarina Campagnola -- Astrologi

Astrolog, Legitimerad Psykoterapeut och Familjeterapeut

Stacks Image 2
Mitt intresse för astrologi började på tidiga 80-talet. Jag blev fascinerad av denna konstart som snart utvecklades till min livslånga passion. Jag har fått glädjen att studera under några av de främsta astrologerna i världen, under tiden som jag studerade vid Kepler College i USA, och fullbordade en kandidatexamen i ”The Art and Science of Astrology”. Under årens lopp har jag vidareutvecklat mitt intresse för både psykologiskt inriktad astrologi och traditionella astrologiska tekniker. Som ett komplement till mitt arbete som astrolog, har jag studerat Jungiansk psykologi och religionsvetenskap, samt utbildat mig till legitimerad psykoterapeut och familjeterapeut.

Det personliga födelsehoroskopet kan med fördel användas för personlig utveckling och terapi. Horoskopet vägleder oss på livets ibland svårframkomliga resa, och ger information som leder till självförverkligande och ökat personligt medvetande. Lär känna dig själv genom horoskopet och utveckla din styrka och ditt välbefinnande.

Astrologi är självkännedom!